Odborné posudky

Provádíme průzkumy a odbornou diagnostiku poruch a závad staveb i jednotlivých stavebních konstrukcí včetně návrhu řešení, případně statického zajištění.

Zpracováváme odborná stavební statická stanoviska, zprávy, posudky včetně potřebných destruktivních i nedestruktivních zkoušek materiálu v terénu i laboratorně v akreditované laboratoři.

Průzkumy a odborná diagnostika poruch

Průzkumy a odborná diagnostika poruch

Provádíme jak u staveb, tak u jednotlivých stavebních konstrukcí včetně návrhu řešení, případně statického zajištění.

Odborné statické stanoviska

Odborné statické stanoviska

Zpracováváme stavební statické stanoviska včetně destruktivních i nedestruktivních zkoušek materiálu v terénu i laboratorně v akreditované laboratoři.

Stavební zprávy

Stavební zprávy

Zpracováváme stavební zprávy včetně destruktivních i nedestruktivních zkoušek materiálu v terénu i laboratorně v akreditované laboratoři.

Statické posudky

Statické posudky

Zpracováváme statické posudky včetně destruktivních i nedestruktivních zkoušek materiálu v terénu i laboratorně v akreditované laboratoři.