Vlhkost objektů a budov

U sanace vlhkosti postupujeme vždy komplexně. Stanovíme rozsah vlhkosti v konstrukci a způsoby, místa dotace vodou. Zamezíme přísunu vlhkosti a odstraníme poruchu – příčinu zavlhání. Poté přistoupíme k sanaci a odstranění vlhkosti. Pro objekt aplikujeme optimální technologii - chemickou injektáž, kvalitní sanační omítky, dlouhodobé přirozené vysušování.

1.

Stanovení parametrů vlhkosti

2.

Zamezení přísunu vlhkosti

3.

Sanace a odstranění vlhkosti

Ochrana proti vlhkosti

Správně provedeným odvodem vlhkosti od objektu dle standardních stavebních zásad vyřešíme podstatu problému. Pro daný případ navrhneme vždy nejvhodnější postup.

Sanační omítky

Sanační omítky jsou možností, jak podpořit a vyřešit problematiku sanace vlhkého zdiva. Používáme velmi kvalitní, tzv. sušící omítky, např. Hydroment s dlouhodobou účinností a životností. Běžně dostupné omítky s omezenou životností používáme jen při velmi slabém narušení konstrukcí vlhkostí.

Podřezávky zdiva

Podřezávky zdiva nejsou ze statického hlediska vhodnou variantou, doporučujeme je velmi výjimečně. Při jejich použití dochází velmi často k zásadní chybě – zanechání nasycené vlhké konstrukce pod její úrovní. Ta je pak ještě více náchylná k postupné degradaci vlivem vlhkosti, soli a mrazu.

Rádi vám poradíme, zdarma připravíme kalkulaci.

Chemické clony

Pro důkladné zamezení pronikání vlhkosti do objektů a budov používáme chemické clony. Chemická hydroizolační clona je jedna z vhodných šetrných technologií, která vytváří v konstrukci bariéru proti pronikání vlhkosti. Tento účinný hydroizolační systém brání pronikání z podzákladí nejen vodě, ale i soli.

Jedná se o chemickou izolaci v podobě vytvoření infuzních vrtů s roztečí 100 až 120 mm, úhlem 5 až 30 stupňů a následnou tlakovou nebo beztlakovou aplikací injektážní látky. Umístění plošné clony je variabilní a přizpůsobí se přesně požadavkům místa provádění. Metodu lze použít pro zdivo cihelné, smíšené, kamenné i pro betonové konstrukce. Citlivý způsob provedení je vhodný pro použití u památkově chráněných staveb.

Výhodou chemické clony je možnost aplikace bez přerušení provozu objektu a díky možnosti propojování výškových rozdílů pomocí vrtů je trasování chemické clony flexibilní. Vždy ji navrhujeme v kombinaci s dalšími sanačními opatřeními. Vhodným materiálem pro tyto aplikace jsou injektážní hydrofobní krémy.

Rádi vám poradíme, zdarma připravíme kalkulaci.