Prodej výztuží a kabelů

Všem zájemcům z řad specialistů prodáváme helikální výztuže a předpínací kabely MONOSTRAND také samostatně.

Helikální výztuže KOMPAKT

Sanační výztuž KOMPAKT z nerezové oceli šroubovicového – helikálního tvaru se používá k dodatečnému lepení do zděných a betonových konstrukcí pro zvýšení jejich únosnosti, více .

Složení výztuží KOMPAKT

Systém dodatečně kotvených helikálních austenitických výztuží se skládá ze 2 základních komponentů a 1 aplikační sady:

  • 1 vysokopevnostní helikální (šroubovicová) nerezová výztuž KOMPAKT
  • 2 polymercementová malta KOMPAKT
  • 3 speciální aplikační sada

Výroba výztuží KOMPAKT

Výztužné pruty KOMPAKT jsou vyráběny válcováním a tažením za studena, kráceny jsou do přepravních délek 10 m.

KOMPAKT, nebo STATIK?

KOMPAKT je helikální výztuž z nerezové oceli, oproti sklovláknité výztuži STATIK je tvarovatelná. Použití helikálních výztuží KOMPAKT i STATIK je obdobné, použití je rozšířeno s ohledem na různost materiálu. Rádi vám doporučíme, který typ helikální výztuže potřebujete.

Rádi vám poradíme, zdarma připravíme kalkulaci.

Helikální výztuže STATIK

Sanační kompozitní výztuž STATIK ze skleněných vláken (sklovláknité kompozity), plného kruhového průřezu, s povrchovou úpravou speciálního šroubovicového - helikálního tvaru se používá k dodatečnému lepení do zděných a betonových konstrukcí pro zvýšení jejich únosnosti, více .

Složení výztuží STATIK

Systém dodatečně kotvených helikálních austenitických výztuží se skládá ze 2 základních komponentů a 1 aplikační sady:

  • 1 vysokopevnostní helikální (šroubovicová) sklovláknitá výztuž STATIK
  • 2 polymercementová malta STATIK
  • 3 speciální aplikační sada

KOMPAKT, nebo STATIK?

STATIK je helikální výztuž ze sklovláknitých kompozitů, oproti nerezové výztuži je chemicky odolnější a má lepší pevnostní charakteristiky. Použití helikálních výztuží KOMPAKT i STATIK je obdobné, použití je rozšířeno s ohledem na různost materiálu. Rádi vám doporučíme, který typ helikální výztuže potřebujete.

Rádi vám poradíme, zdarma připravíme kalkulaci.

Předpínací kabely MONOSTRAND

MONOSTRAND jsou jednopramencové předpínací kabely, které lze napínat například až na 8 tun a mohou být dodatečným ztužujícím prvkem pozemních i dopravních staveb, mohou být použity v betonu i ve zdivu.

Jak se aplikují předpínací kabely MONOSTRAND?

Při dodatečném předpínání stavebních konstrukcí se předpínací kabely MONOSTRAND napínají napínacím zařízením opřeným o vytvrdlý beton nebo zdivo. Současně se tak s napínáním výztuže zavádí do konstrukce předpětí, aktivace výztuže je definitivní a v čase nepolevující.

Aplikace předpínacích kabelů MONOSTRAND u spínání objektů není zvlášť náročná ani drahá a účinek je velmi efektivní, více .

Rádi vám poradíme, zdarma připravíme kalkulaci.